رگلاتور نیتروژن،مانومتر نیتروژن

رگلاتور نیتروژن،مانومتر نیتروژن
مانومتر نیتروژن خروجی را میتوانید به هرگونه که میخواهید باز کنید ترجیها از شیر سیلندر به صورت کم کم  باز کنید  تا در فشار تنظیم شده خاصی به صورت ثابت باقی بماند.  دیافراگم ... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |