������������ �������� ��������

گاز هیدروژن خلوص بالای وارداتی
گاز هیدروژن خلوص بالای وارداتی     هیدروژن گازیست بی رنگ، بی بو، غیر سمی و شدیدا قابل اشتعال. پ در ایران هیدروژن از الکترولیز آب تولید شده و گاز هیدروژن حاوی مقادیربالایی رط... [بیشتر...]

گاز اکسیژن خلوص بالای وارداتی
گاز اکسیژن خلوص بالای وارداتی کاربرد ها :     اکسیژن گازیست بی رنگ، بی بو، بی مزه، بسیار واکنش پذیر که 20.94% اتمسفر را تشکیل میدهد و پایه و اساس بیشتر اشکال احتراق است. &n... [بیشتر...]

گاز آرگون خلوص بالای وارداتی
آرگون در هر دو حالت گازی و مایع وجود دارد. بی رنگ، بی بو، بی مزه و غیر سمی است. آرگون تحت بسیاری از شرایط و فرم های بدون ترکیبات پایدار در دمای اتاق تایید بی اثر است. اگرچه آرگون یک گاز نجیب است،... [بیشتر...]

فلاکس ازت مایع/ازت مایع/مخزن ازت /مخزن نیتروژن
انواع مخازن نیتروژن ... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |